XS
SM
MD
LG

Odbojkaški kamp na Palama

U skladu sa odlukom Upravnog odbora OS RS i uz saglasnost Ministarstva porodice, omladine i sporta Repu blike Srpske ove godine odbojkaški kamp se održava na Palama od 15. do 22.jula 2018.godine.

Na Palama postoje trenutno idealni uslovi za organizaciju odbojkaškog kampa.

Kamperi će biti smješteni u novom objektu JU „Studentski centar“ Pale u dvokrevetnim i trokrevetnim soba ma i u tom terminu sami će boraviti.

Za rad kampa obezbijeđeno je cjelodnevno korištenje sportskih objekata, bez prisustva drugih učecnika, što omogućuje znatno kvalitetniji sadržaj rada u odnosu na dosadašnje uslove. Dvorana Osnovne škole „Srbija“ i otvoreni sportski tereni nalaze se na 1000 metara udaljenosti od objekta za smještaj, a na udaljenosti od 300 metara nalaze se i drugi otvoreni sportski tereni ispred objekta „Koran“.

U odluci o mjestu organizacije kampa posebno se vodilo računa o prednostima vezanim za smještajne uslove i korištenje sportskih objekata. Na Palama postoje idealni klimatski uslovi za rad kampa (nadmorska visi na 800 metara). Organizacija kampa na Palama obezbjeđuje povoljnije uslove za dolazak učesnika kampa iz svih odbojkaških sredina. Svi uslovi postoje da se rad kampa podigne na viši nivo.

IZVOR: OS RS