XS
SM
MD
LG

Advokat Kovačević brani predsednika Kovačevića

Predsednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kovačević je, kako smo i najavljivali, krenuo je sa ''pravnim igricama'' oko zakazivanje nove vanredne sednice Izvršnog odbora FSRS, ali i vanredne Skupštine. Šest članova IO je pre nekoliko dana zatražilo novu vanrednu sednicu IO i istovremeno naveli da traže vanrednu Skupštinu FSRS.

Kovačević im je danas odgovorio da je što se tiče broja potpisnika koji traže vanrednu sednicu Izvršnog odbora sve urađeno po Statutu, ali...

''Pod tačkom dva navedena je tema sazivanje vanredne Skupštine FSRS. Ovako delegirana tema, piše Kovačević, u suprotnosti je sa odredbama 26. stav 1. Statuta FSRS gde isti ostavlja mogućnost sazivanja vanredne Skupštine od strane IO FSRS, ali isti mora uz inicirani zahtev kao što je naglašeno predloženom tačkom 2. predloženog dnevnog reda sadržati u sebi  teme za dnevni red Skupštine, kao i kratko obrazloženje razloga za sazivanje , odnosno obrazloženje predloženih tema dnevnog reda, što iz raspoložive dokumentacije podnosilaca zahteva za sazivanje vanredne Skupštine FSRS nije učinjeno.

Dalje u svom odgovoru Mile Kovačević naglašava da sama formulacija tačke 2. predloženog dnevnog reda definisana od strane podnosilaca zahteva za sazivanje vanredne sednice IO FSRS kao ''Sazivanje vanredne Skupštine FSRS'' nedovoljna je i suprotna naprijed navedenom, obzirom da ista ne sadrži elemente dnevnog reda predložene vanredne sednice Skupštine FSRS, odnosno samo obrazloženje dnevnog reda pomenute Skupštine, kao razloge njenog održavnja, a da su isti u skladu sa statutarnim odrednicama koje omogućavaju održavanje takve sjednice Skupštine FSRS.

Zbog svega navedenog Mile Kovačević konstatuje da nisu ispunjeni zahtevi za vanrednu sednicu Izvršnog odbora i da je on neće sazvati. Poziva predlagače da pošalju zahtev onako kako piše u Statutu.

Vrhunac licemerja i tom pismu je podsećanje Mle Kovačevića, da često zakazivanje sednica Izvršnog odbora FSRS može da ugrozi rad saveza. Naime, budžetska sredstva neće moći izdržati česta zasedanja Izvršnog odbora i mogu dovesti u pitanje rad FSRS...

Dakle, Mile Kovačević se striktno pridržava Statuta, tačnije piše onako kako on tumači Statut, a treba očekivati novi dopis ljudi koji žele promene u FSRS. Dileme više nema, Kovačević je fudbalsku priču prebacio u pravne vode i trajaće to silno nadmudrivanje...

To što nam fudbal tone sve dublje i dublje u blato, njega kao da ne interesuje. Fotelja prvog u fudbalu prekodrinskih Srba mu je jako draga, pa on kao Veliki brat fudbala Srpske  nema baš nameru da tako lako ustukne...

Nastaviće se...