XS
SM
MD
LG
Euroleague
03.04.2020
21:00
Euroleague
10.04.2020
19:00
Euroleague
10.04.2020
19:30
Euroleague
10.04.2020
20:45
Euroleague
10.04.2020
21:00

Vježbajmo sa Ivanom Nikolić (video) 6.

Ivana Nikolić

Kod čovjeka gojaznost predstavlja hroničnu bolest i metabolički poremećaj koji se ispoljava prekomjernim nakupljanjem masti u organizmu i povećanjem tjelesne težine.

Danas, u svijetu 30% do 80%  odraslih pate od viška tjelesne težine. Poslednjih godina evidentan je  porast pojave gojaznosti i kod djece.

Za gojazne osobe se smatraju one koje imaju tjelesnu težinu za 10% do 20% od idealne težine.

Gojaznost se uglavnom definiše kao višak tjelesnih masti, i ona nastaje kada se poremeti balans između količine unijetih kalorija u organizam i energetske potrošnje. Do gojaznosti, dakle, dolazi kada je u dužem vremenskom periodu kalorijski unos veći od energetskih potreba pa tada dolazi do skladištenja viška kalorija.

Nagomilani višak kalorija može se potrošiti u slučaju veće energetske potrošnje ili gladovanja organizma.

 

Međutim, ovo nije jedini faktor koji dovodi do gojaznosti, tu su još i nasledni faktor, psihološki, kulturološki, metabolički, socijalni faktori, zatim gojaznost u trudnoći, alkoholizam i najnoviji faktor KARANTIN ZA VRIJEME KORONA VIRUSA.

Postoje dva osnovna tipa gojaznosti: ginoidni ili ženski (oblik kruške) i androidni ili muški (oblik jabuke). Ova podjela se vrši na osnovu raspoređenosti potkožnog masnog tkiva u organizmu tako da je kod ženskog tipa višak masnog tkiva nagomilan u donjim dijelovima tijela na butinama i oko karlice. Kod muškog tipa  gojaznosti masno tkivo se nagomilava  u predjelu ramena, grudnog koša i trbuha.

Gojaznost nije samo estetski već ozbiljan zdravstveni problem. Zato vodite računa o tome kakvu hranu jedete i koliko često jedete!