XS
SM
MD
LG

Pomjerene utakmice

  Na osnovu člana 16. Pravilnika o takmičenju u OS RS i člana 9. Propozicija takmičenja u OS RS, direktor takmičenja OS RS, donosi  
 
                                            O   D   L   U   K   U   

o izmjeni termina odigravanja utakmica 
 
   Član 1.           

Odobrava se izmjena termina odigravanja  utakmica četvrtog kola Pionirske lige  Republike Srpske u ženskoj konkurenciji , između :

- OK „Smeč“ – ŽOK „Kozara“ - OK „Prijedor“ –OK „Pionir Prijedor“ - ŽOK „Bimal Jedinstvo“ –ŽO „Modriča Optima“ - ŽOK „Crvena Zvijezda“ –OK „Tempo“ - OK „Net“ – ŽOK „Radnik“ - OK „Libero“  -OK „Rudar“ - ŽOK „Jahorina“  -OK „Han Pijesak“ - OK „Slavija“  -OK „Volero“ - OK „He na Drini“ – OK „Stakorina“                                                                                               

Član 2.           

Nove termine odigravanja  utakmica četvrtog kola Pionirske  lige Republike Srpske  u ženskoj  konkurenciji, klubovi su obavezni dogovoriti i odigrati nakon prestanka zabrane korištenja školskih dvorana za treninge i utakmice i stvaranja uslova za takmičenje.                                                         

Član 3.             

Odluka o izmjeni termina donijeta je na osnovu pisanih zahtjeva  odbojkaških klubova koji treniraju  i igraju utakmice u školskim dvoranama, zbog nemogućnosti obavljanja treninga   i organizacije utakmica u školskim dvoranama.                                                         

Član 4.             

Odluka stupa na snagu danom donošenja.                                                           

Član 5.             

O sprovođenju odluke staraće se direktor takmiče